Επισημάνσεις για τη διαμόρφωση των σχεδίων υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

ΙΕΠ 15/2/2007

Posted in Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Αντιμετώπιση Οξέων Αναπνευστικών, Αλλεργικών και Νευρολογικών Καταστάσεων στο Χώρο του Σχολείου

ΑΤΤΙΚΟ 17-02-2017

Posted in Σεμινάρια | Σχολιάστε

1. « Πρόληψη Εθισμού και Εξαρτήσεων » (25 ώρες). 2. «Βιωματικές δράσεις για την πρόληψη του Εθισμού και των Εξαρτήσεων» (6 ώρες).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΦΑΕΘΩΝ

Posted in Σεμινάρια | Σχολιάστε

Αντιμετώπιση Οξέων Αναπνευστικών, Αλλεργικών και Νευρολογικών Καταστάσεων στο Χώρο του Σχολείου

ΑΤΤΙΚΟ 27-01-2017

Posted in Σεμινάρια | Σχολιάστε

Διερευνώντας αποθέματα και ικανότητες με κατεύθυνση την αλλαγή και την ενδυνάμωση ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΡΗΞΙΣ 26-27/11/2016

Posted in Σεμινάρια | Σχολιάστε

Αντιμετώπιση Οξέων Αναπνευστικών, Αλλεργικών και Νευρολογικών Καταστάσεων στο Χώρο του Σχολείου

ΑΤΤΙΚΟ 25/11/16

Posted in Σεμινάρια | Σχολιάστε

Επιμορφωτική Συνάντηση Αγωγής Υγείας 10/11/2016

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Posted in Σεμινάρια, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε